Ajax: rondleiding en museumbezoek is samen één prestatie tegen één btw-tarief

Ajax: rondleiding en museumbezoek is samen één prestatie tegen één btw-tarief

De ‘World of Ajax’-tour ad € 10 bestaat uit een rondleiding met gids door het stadion en een bezoek aan het museum waar de bezoeker zonder gids onbeperkt kan verblijven. Volgens het Hof van Justitie is sprake van één ondeelbare prestatie en is het tarief van 21% van toepassing.

De tour bestaat uit twee elementen, een rondleiding en een bezoek aan het museum. Als alleen een rondleiding wordt verzorgd, is het tarief van 21% van toepassing. Voor uitsluitend museumbezoek geldt het tarief van 6%. Bij een combinatie van twee prestaties rijst de vraag of sprake is van twee afzonderlijke prestaties of dat één prestatie de hoofdprestatie is en de andere prestatie slechts bijkomend is en tot doel heeft de hoofdprestatie aantrekkelijk te maken. In dat geval volgt de bijkomende prestatie het btw-tarief van de hoofdprestatie.

De Hoge Raad heeft bepaald dat sprake is van één enkele prestatie en dat het bezoek aan het museum een bijkomend element vormt bij de rondleiding door het stadion. Aan het Hof van Justitie is de vraag voorgelegd of de Zesde richtlijn toestaat de vergoeding te splitsen in twee onderdelen met verschillende btw-tarieven.

Volgens het Hof van Justitie <klik hier> dient elke handeling normaal gesproken als onderscheiden en zelfstandig te worden beschouwd. Een handeling die economisch gezien uit één prestatie bestaat mag niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald omdat anders de functionaliteit van het btw-stelsel wordt aangetast. Er is sprake van één prestatie als twee of meer elementen of handelingen die de ondernemer voor de klant verricht zo nauw met elkaar zijn verbonden dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen, waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. Een ander criterium waaruit blijkt dat sprake is van één prestatie is wanneer één of meerdere elementen moeten worden geacht de hoofdprestatie te zijn, terwijl andere elementen moeten worden beschouwd als één of meer bijkomende prestaties die fiscaal de hoofdprestatie volgen. Van een bijkomende prestatie is met name sprake als deze voor de klant geen doel op zich is maar een middel is om van de hoofdprestatie van de dienstverlener optimaal gebruik te kunnen maken.

Het splitsen van één vergoeding in delen met als doel verschillende btw-tarieven te kunnen toepassen, is volgens het Hof in strijd met de uitleg van de Zesde richtlijn. Dit zou tot gevolg hebben dat de prestatie kunstmatig wordt opgesplitst en het gevaar ontstaat dat de functionaliteit van het btw-stelsel in de knel komt. Het feit dat de prijs per element kan worden bepaald en dienstverlener en klant het hierover eens zijn, kan niet rechtvaardigen dat een uitzondering wordt gemaakt.

Daarnaast bestaat het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan de fiscale neutraliteit. Twee enkele prestaties die ieder bestaan uit twee of meer elementen, die in alle opzichten soortgelijk zijn, zouden dan op basis van individuele prijzen en btw-tarief kunnen worden gesplitst waardoor ongelijke btw-heffing kan ontstaan.

In de uitspraak staat dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd tot en met 30 juni 2005. Waarschijnlijk heeft de ondernemer, Stadion Amsterdam CV, vanaf dat moment de toegang tot het museum afgesplitst van de rondleiding, waardoor twee van elkaar onafhankelijke diensten zijn ontstaan en hij verzekerd is van het verlaagde tarief voor toegang tot het museum.

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak van het Hof geeft aan dat splitsen van één prestatie in delen met verschillende btw-tarieven alleen mogelijk is als sprake is van splitsing in zelfstandige prestaties met een eigen vergoeding, waarbij de klant de keuze heeft één of meerdere prestaties af te nemen. Met name gemeentelijke theaters, schouwburgen en musea worstelen met dit aspect als gecombineerde arrangementen aan consumenten worden aangeboden.

Voor gemeenten is deze uitspraak ook van belang als gecombineerde prestaties worden ingekocht. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde komen bij inkoop van prestaties in het Sociaal Domein en niet alle btw kan worden verrekend of gecompenseerd.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Frans van den Eijnden of met ons secretariaat via info@efkbelastingadviseurs.nl of bel 072-5350525.