Afval en btw (Stand van zaken procedure)

Afval en btw (Stand van zaken procedure)
image_pdfimage_print

Op 8 februari jongstleden heeft de rechtbank Noord Holland (hierna: de rechtbank) uitspraak gedaan in een door EFK Belastingadviseurs gevoerde procedure over de vraag of de bijdragen die gemeenten van Stichting Afvalfonds (hierna: Afvalfonds) ontvangen zijn belast met btw. De uitspraak vindt je <hier>.

Gemeenten ontvangen de bijdragen onder andere voor het gescheiden inzamelen, dan wel het kostenefficiënt inzamelen en registreren van verpakkingsafval (PMD-afval). Het ministerie van Financiën heeft zich in 2019 op het standpunt gesteld dat gemeenten als btw-ondernemer handelen en dat de bijdragen die van Afvalfonds worden ontvangen belast zijn met btw. Dit standpunt werd met terugwerkende kracht tot 2015 ingenomen. Het alsnog in de heffing betrekken van de bijdragen en het met terugwerkende kracht corrigeren van de btw-aangiften heeft bij veel gemeenten geleid tot een aanzienlijk bedrag aan verschuldigde belastingrente. Dit financiële nadeel is voor EFK Belastingadviseurs de reden geweest namens een groot aantal gemeenten de handschoen op te pakken en een procedure te starten, waarin het door het ministerie van Financiën ingenomen standpunt ter discussie wordt gesteld.

Standpunt EFK Belastingadviseurs

EFK Belastingadviseurs stelt zich op het standpunt dat gemeenten als overheid handelen, omdat de uit artikel 10.21 Wet milieubeheer voortvloeiende overheidstaak niet slechts ziet op het inzamelen van huishoudelijk afval, maar ook de verdere verwerking en verwijdering van dit afval. De bijdrage die Afvalfonds aan gemeenten betaalt, vormt geen vergoeding voor een prestatie, maar een bijdrage in de kosten van de gemeenten. Door EFK Belastingadviseurs is gesteld dat de gemeente niet als ondernemer handelt en dat ten onrechte btw is gecorrigeerd en dus ook ten onrechte belastingrente in rekening is gebracht.

De uitspraak

De rechtbank heeft ons beroep ongegrond verklaard. De rechtbank is van mening dat gemeenten een prestatie aan Afvalfonds verrichten waarover btw is verschuldigd. In deze  ronde is het gelijk vooralsnog aan de Belastingdienst (en het ministerie van Financiën), echter wij  zullen namens de gemeenten verder  doorprocederen. De uitspraak/overwegingen van de rechtbank  geeft overigens meer dan genoeg aanknopingspunten de zaak in hoger beroep opnieuw te bepleiten bij het gerechtshof Amsterdam. EFK Belastingadviseurs zal dus hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang van de procedure.

 

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Patrick Donders (06-40484243 of pdonders@efkbelastingadviseurs.nl) of ons secretariaat (072-5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl).