Afval en btw (deel 7)

Afval en btw (deel 7)

Alle gemeenten hebben een brief ontvangen van de Belastingdienst, waarin opgave kan worden gedaan van de aftrekbare btw, welke teveel is gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Gaat de Belastingdienst intern verrekenen?

Zoals in onze vorige nieuwsbrief <klik hier> is aangegeven, stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat gemeenten voor het ophalen van huishoudelijk afval optreden ‘als overheid’ en – gegeven het standpunt van het Ministerie dat de vergoeding van Nedvang wordt ontvangen voor een btw-belaste prestatie – de toerekenbare btw aan de activiteiten scheiden, sorteren en registreren van verpakkingsafval aftrekbaar is als voorbelasting. Uit eerste verkenningen bij gemeenten blijkt dat het niet eenvoudig is deze uitgaven te onderkennen, laat staan dat toerekenbare btw is vast te stellen.

Wat blijft is dat over de bijdragen van Nedvang (niet voor de bijdrage zwerfafval)  btw moet worden voldaan. EFK Belastingadviseurs bestrijdt de juistheid van dit standpunt. Het directe belang is gelegen in de belastingrente. Als u de verschuldigde btw over de oude jaren via het systeem van suppletieaangiften opgeeft, volgt daaruit een naheffingsaanslag met berekening van belastingrente. Voor zover op de verschuldigde btw ook btw als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht, lijkt het logisch dit mee te nemen in de suppletieaangifte. Maar dan bestaat het risico dat de voorbelasting dubbel wordt verwerkt als de gemeente dezelfde btw vermeldt in de opgave die vóór 1 oktober 2020 mag worden ingediend.

Wij willen het standpunt van het Ministerie van Financiën, welke wordt uitgevoerd door de Belastingdienst, voor u in bezwaar en beroep bestrijden. Deze werkzaamheden kunnen wij – vanwege de verwachte aanmeldingen – tegen een zeer aantrekkelijk tarief voor u uitvoeren. Wilt u dat wij ook voor uw gemeente gaan procederen en weten welke kosten daaraan verbonden zijn neem contact op met Mike Pot (06 127 43 795 of mpot@efkbelastingadviseurs.nl) of ons secretariaat (072-5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl).