Afval en btw – deel 5.1

Afval en btw – deel 5.1

In onze vorige nieuwsbrief <klik hier> hebben wij gepeild (via de buttonknop – drie vragen) of gemeenten geïnteresseerd zijn een gerechtelijk oordeel te vragen over het standpunt van het Ministerie van Financiën dat de ontvangen bedragen van het Afvalfonds Verpakkingen een vergoeding vormen voor een btw-prestatie. Wij hebben aangegeven u in deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de resultaten.

Het resultaat is dat drie gemeenten de drie vragen hebben beantwoord. Onderzoek naar het waarom gemeenten niet hebben gereageerd heeft opgeleverd dat de meeste gemeenten wachten op 1 juli 2020. Op die dag zal de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen van kracht worden. Vanaf dat moment zjin gemeenten wettelijk verplicht om zorg te dragen voor gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen. De mogelijkheid wordt onderkend dat hierdoor de door het Ministerie veronderstelde btw-ondernemers prestatie van fiscaal regime zal veranderen. Of deze gemeentelijke verwachting ook uitkomt en daadwerkelijk zal leiden tot een wijziging van het standpunt van het Ministerie, is pas na 1 juli 2020 definitief vast te stellen.

Dit betekent dat wij zullen wachten tot na 1 juli 2020 met vervolgacties via onze nieuwsbrief. Inmiddels heeft een aantal gemeenten aangegeven dat als het standpunt van het Ministerie niet wijzigt zij ernstig ons voorstel in overweging nemen. Kortom het afval en btw-dossier is nog lang niet gesloten, zeker niet als na 1 juli blijkt dat de gemeentelijke verwachting niet uitkomt. Bovendien wijzen wij erop dat hoe dan ook het pijnpunt van het rentenadeel over het verleden blijft bestaan!

In de tussentijd lijkt het Afvalfonds Verpakkingen zich goed te voelen op de stoel van de belastinginspecteur. Gemeenten kunnen alleen nog maar een vergoeding ontvangen van het Afvalfonds als zij een factuur met btw indienen en om het gemeenten gemakkelijk te maken worden ook al overzichten over oude jaren naar gemeenten gestuurd met de grondslagen waarover de btw moet worden berekend. Blijkbaar wordt niet de mogelijkheid onderkend dat btw-heffing achterwege kan blijven.

In onze volgende nieuwsbrief kunt u met zekerheid deel 6 gaan aantreffen. Wilt u in de tussentijd weten wat EFK verwacht van de wijzigingen als gevolg van de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen en welke gevolgen wij zien voor de btw, neem dan contact op met uw EFK-adviseur via 072-5350525 of stuur een mailbericht naar ons secretariaat  info@efkbelastingadviseurs.nl.