Actualiteiten loonheffingen

Actualiteiten loonheffingen

Op het gebied van de loonheffingen zijn recent een aantal belangrijke publicaties -waaronder verlenging van een aantal steunmaatregelen- en deadlines verschenen die van belang zijn om in de gaten te houden. Belastingmaatregelen vanwege corona na 1 juli:

Het kabinet verlengt een aantal steunmaatregelen tot en met 30 september 2021 <link>, waaronder:

  • De goedkeuring om de vaste reiskostenvergoeding gericht vrijgesteld te mogen blijven doorbetalen aan de werknemers aan wie een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 is toegekend.
  • Versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen (identiteit nieuwe werknemer vaststellen).

Thuiswerken is en blijft de norm. Helaas is ondanks een eerdere toezegging over de thuiswerkvergoeding fiscaal nog niets aanvullends geregeld. Onzeker is of een gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding nog dit jaar zal worden ingevoerd. Ook onder de huidige regelgeving zijn mogelijkheden aanwezig de werknemer tegemoet te komen in de extra kosten voor het thuiswerken. Denk aan de gerichte vrijstelling voor communicatiemiddelen waaronder het internetabonnement. Daarnaast kan een vergoeding (deels) worden aangewezen als eindheffingsloon, die ten laste van de vrije ruimte komt. Wij denken graag met je mee welke mogelijkheden er zijn fiscaal voordelig een thuiswerkvergoeding aan de werknemers te kunnen uitkeren.

Fiets van de zaak:

  • De handreiking ‘bijtelling fiets van de zaak’ is uitgebreid met de fiscale behandeling van accessoires en een fietsverzekering <link>. Het vergoeden of verstrekken van accessoires (bijv. fietstassen, extra slot, reparatiekosten) en fietsverzekering ten behoeve van de fiets van de zaak, kwalificeren als intermediaire kosten. Het vergoeden, verstrekken of ter beschikkingstellen van een regenpak aan de werknemer vormt wel loon voor de werknemer. Dit loon mag als eindheffingsloon worden aangewezen en ten laste van de vrij ruimte worden gebracht.


Overige / Belangrijke deadlines:

  • Subsidieregeling Praktijkleren schooljaar 2020-2021 kan worden aangevraagd.

Tot en met 16 september 2021 17:00 uur kan de subsidieregeling praktijkleren 2020-2021 worden aangevraagd. Let op, van 2 juni tot en met 30 juni 2021 kan de subsidie nog worden aangevraagd met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren.

  • De beschikking Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 zal deze dagen op de deurmat vallen. Controleer het bedrag aan te ontvangen loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV en maak tijdig -binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking- bezwaar indien die beschikking niet juist is. Let op, eventuele correctieberichten die na 1 mei 2021 zijn ingediend, zijn (en worden) niet meegenomen in de definitieve berekening.
  • Inmiddels is ook de Regeling vaststelling grenzen bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021 gepubliceerd <link>.

 

Heb je nog vragen of wens je assistentie bij bovenstaande, neem dan gerust contact op met onze loonheffingenspecialisten Ton van der Fits via  tvanderfits@efkbelastingadviseurs.nl / 06-36118572 of Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565.