Actualiteiten loonheffingen

Actualiteiten loonheffingen

De zomermaanden zijn voorbij en Prinsjesdag is in aantocht. Het Belastingplan 2023 zal naar verwachting diverse wijzigingen voor de loonheffingen bevatten, maar ook in de zomer is het niet stil geweest in loonbelastingland. Op het gebied van de loonheffingen zijn namelijk recent een aantal belangrijke publicaties en reacties verschenen waarvan het belangrijk is om deze in de gaten te houden.

Besluit loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen geactualiseerd <link>. Hieronder noemen wij de belangrijke wijzigingen:

  • In onderdeel 3.2.1. Aanwijzen als eindheffingsloon, is toegevoegd dat de Belastingdienst er van uit gaat dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen door de werkgever zijn aangewezen als eindheffingsloon als aan de voorwaarden en grensbedragen voor een gerichte vrijstelling is voldaan. Deze zienswijze is overigens door de Belastingdienst al met ingang van 2020 in het handboek loonheffingen opgenomen;
  • In onderdeel 3.5. Kleine geschenken, is aan de hand van een tweetal voorbeelden verduidelijkt wanneer sprake is van een persoonlijke attentie. Een bloemetje op de eerste werkdag is geen persoonlijk attentie en valt – indien aangewezen als eindheffingsloon – ten laste van de vrije ruimte;
  • Onderdeel 4.2. Terugbetaling van studiekosten is aangepast door het per 1 januari 2022 vervallen van de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting.

 

Werkkostenregeling
Interessante ontwikkelingen en standpunten van de Belastingdienst die wij willen delen:

  • Onlangs heeft de Belastingdienst op een verzoek inzake toepassing nihil-waardering voorzieningen op de werkplek gereageerd dat de nihil-waardering niet van toepassing is op de griepprik en de algemene gezondheidscheck, omdat het niet gebruikelijk is om deze voorzieningen op de werkplek te gebruiken of verbruiken. Een stoelmassage op de werkplek wordt wel op nihil gewaardeerd. Let op! Als medewerkers van een andere locatie ook gebruikmaken van stoelmassage op de hoofdlocatie, dan geldt alleen een nihil-waardering als deze medewerkers ook werk verrichten op de hoofdlocatie;
  • Op het Forum Salaris is onlangs door de redactie aangegeven dat een OV-fiets niet kwalificeert als openbaar vervoer. Dit betekent dat kosten voor de OV-fiets tot maximaal € 0,19 per kilometer onbelast (gerichte vrijstelling) kunnen worden vergoed;
  • De gerichte vrijstelling thuiswerkkosten wordt naar verwachting met toepassing van tabelcorrectiefactor met ingang van 2023 verhoogd van € 2 naar € 2,13;
  • De gerichte vrijstelling reiskosten gaat naar verwachting met ingang van 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer).

 

Houdt uw kennis op peil!
Wilt u bijgepraat worden over de actualiteiten of verdiepen in een loonbelastingonderwerp? Bekijk dan ons trainingsaanbod loonheffingen op website <link>. Voor het najaar staan de volgende trainingen ingepland:

WKR
17 november – De Lawei in Drachten
15 december – De Zandkamer in Den Bosch
16 maart – Munttheater in Weert

Auto van de zaak
10 november – Gemeente Altena
29 november – EFK Belastingadviseurs in Alkmaar
7 maart – People Places in Culemborg

Fiscale Compliance en de loonheffingen
11 oktober – People Places in Culemborg
30 maart – De Lawei in Drachten

Tweedaagse loonheffingen
13 en 27 oktober – EFK Belastingadviseurs in Alkmaar
2 en 16 februari – Hotel Wientjes in Zwolle

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op met onze loonheffingenspecialist Ilse Coorengel via icoorengel@efkbelastingadviseurs.nl / 06-18903565. Interesse in een training? neem dan contact op met Karin Bierenbroodspot en Esther van der Plaat via training@efkbelastingadviseurs.nl of 072 5350525