Aanpassing generieke renteaftrekbeperking?

Aanpassing generieke renteaftrekbeperking?
image_pdfimage_print

Sinds 2019 dient bij de vennootschapsbelasting rekening te worden gehouden met een generieke renteaftrekbeperking. De maatregel kan in beginsel relevant zijn voor elke belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting, waaronder overheidsbedrijven. 

Door de renteaftrekbeperking kunnen rentelasten mogelijk in een belastingjaar niet ten laste van het resultaat worden gebracht. Doordat tot op heden een drempel voor een rentesaldo van € 1.000.000 in de wet is opgenomen, zullen de meeste overheidsbedrijven feitelijk nog geen rekening hoeven te houden met de maatregel. 

Bij de voorjaarsnota 2024 zijn een aantal fiscale maatregelen aangekondigd om ongewenste fiscale constructies te bestrijden. Eén van de aangekondigde maatregelen betreft de generieke renteaftrekbeperking. Per 1 januari 2025 wenst de wetgever de drempel van € 1.000.000 op nihil te zetten voor vastgoedlichamen met aan derden verhuurd vastgoed. Gevolg is dat sneller tegen de renteaftrekbeperking wordt aangelopen. 

In eerste instantie lijken overheidsbedrijven niet onder de doelgroep te vallen. De precieze invulling van de maatregel is nog niet bekend en zal vermoedelijk volgen bij het Belastingplan 2025. Het is wel alvast een duidelijk signaal dat verder wordt gesleuteld aan de generieke renteaftrekbeperking en dat uiteindelijk ook overheidsbedrijven hieraan worden onderworpen.  

Hebt u vragen over renteaftrekbeperkingen? Neemt u dan gerust contact op met uw EFK-belastingadviseur via 072 5350525 of stuur een e-mailbericht naar info@efkbelastingadviseurs.nl. Wij denken graag met u mee! 

Majda Nassih