Aandachtspunten voor de VPB-aangifte 2016

Het laatste kwartaal van 2016 is alweer begonnen. Traditioneel wordt in dit kwartaal een eerste inschatting van de VPB-last over het lopende jaar gemaakt. Voor gemeenten die dit jaar belasting- en aangifteplichtig zijn geworden voor de VPB een nieuw fenomeen.

Ook voor EFK Belastingadviseurs betekent de VPB-aangifteplicht dat in dit kwartaal de voorbereidingen voor het indienen van aangiften voor haar klanten, maar ook de hulp die zij kan bieden bij voorlopige aanslagen, de nodige aandacht krijgt.

Zo zijn wij bezig met de installatie van professionele aangiftesoftware om voor onze klanten de aangiften 2016 elektronisch te kunnen indienen bij de Belastingdienst. Deze software heeft onze voorkeur boven de door de Belastingdienst aangeboden mogelijkheid om via de website van de Belastingdienst – per klant – de aangifte VPB in te dienen.

Inmiddels is ook voor de VPB ons zogenaamde BECON-nummer actief. BECON staat voor Belasting Consulent. Dit betekent dat EFK voor haar klanten die kiezen de aangifte VPB via EFK Belastingadviseurs te laten indienen, de uitstelregeling kan aanvragen. De aangiften 2016 hoeven dan niet voor 1 juni 2017 te zijn ingediend, maar kunnen geleidelijk verdeeld over de periode juni 2017 tot mei 2018 worden ingediend. Hiermee wordt de werklast verdeeld en kunnen gemeenten die voor 1 juni 2017 nog niet klaar zijn om de (eerste) aangifte VPB in te dienen daar meer tijd voor krijgen.

Daarnaast kan met behulp van de bedoelde aangiftesoftware een voorlopige aanslag over 2016 worden verzocht om te voorkomen dat onnodig rente wordt berekend over de over 2016 verschuldigde belasting (rentepercentage is op dit moment 8% per jaar). Iets om rekening mee te houden bij de inschatting van de verschuldigde VPB-last over 2016.

Wilt u meer informatie over de VPB of specifieker in welke mate EFK Belastingadviseurs u kan ontzorgen op het gebied van de VPB-aangifte en/of voorlopige aanslag over 2016 (en dat kan heel ver gaan!), neemt u dan contact op met Henk Roosendaal of het secretariaat via 072-5350525 of stuur een e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.