Aandachtspunten met betrekking tot thuiswerken

Aandachtspunten met betrekking tot thuiswerken

De coronacrisis, met als gevolg daarvan dat veel werknemers is verzocht, dan wel zijn verplicht thuis te werken, zorgt in het kader van de loonheffingen voor een aantal aandachtspunten en mogelijk onvoorziene effecten.

De volgende vraag komt in deze situatie bijvoorbeeld aan de orde:

“Of en in hoeverre zijn/blijven bepaalde vergoedingen en verstrekkingen onder de werkkostenregeling gericht vrijgesteld, dan wel kunnen deze worden gewaardeerd op nihil? “

Hierbij kunt u denken aan de gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, een vergoeding die bij thuiswerken niet meer aan de orde is. Hoe moet worden om gegaan met het ter beschikking gesteld OV abonnement? Deze wordt op nihil gewaardeerd indien de werknemer het abonnement doorgaans op ten minste 10% van de werkdagen in het loontijdvak zakelijk gebruikt. Ook kan het zijn dat de werkgever, nu de werknemer voor langere tijd gaat thuiswerken, hiervoor een aantal zaken faciliteert, zoals een extra toetsenbord en/of beeldscherm. Vallen deze voorzieningen op de werkplek thuis bijvoorbeeld onder de gericht vrijgestelde Arbo voorzieningen en wat gebeurt er met de ter beschikking gestelde faciliteiten nadat het thuiswerken weer is gestopt?

Naast deze gevolgen voor de loonheffingen kunnen zich ook andere problemen voordoen. Als voorbeelden zijn te noemen:

  1. Vaste kostenvergoedingen aan ambulante werknemers;
  2. Een eventueel met de Belastingdienst gesloten regeling met betrekking tot de fiscale bijtelling voor maaltijdverstrekking in het bedrijfsrestaurant;
  3. De fiscale bijtelling voor de auto of de fiets;
  4. Het op verzoek van de werkgever annuleren van een reeds geboekte vakantie;
  5. De werknemers die geen kinderopvang kunnen krijgen en daardoor niet kunnen werken;
  6. De werknemers die niet kunnen terugkeren van hun vakantie in het buitenland en daardoor niet kunnen werken;
  7. De vergoedingen aan loket medewerkers die overwerken, nu een aantal verzoeken door bijvoorbeeld zzp’ers, dienen te worden ingediend bij de gemeente;
  8. De inlenersaansprakelijkheid indien door de coronacrisis bedrijven, waarvan de gemeente arbeidskrachten inhuurt, niet kan voldoen aan haar verplichtingen jegens de Belastingdienst en geen stortingen op de G-rekening hebben plaatsgevonden;
  9. De gemeente die de loonheffingen niet tijdig kan afdragen en uitstel van betaling dient aan te vragen.

Voor deze en andere vragen kunt u, ook in deze lastige en ongewisse tijd, een beroep doen op EFK Belastingadviseurs middels telefoonnummer 075 – 535 05 25 of e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl. Wij helpen u graag!