Archives op november 2020

Jubileum en overlijdensuitkeringen en het IKB

Jubileum en overlijdensuitkeringen en het IKB

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het IKB geen onderdeel is van het loon over een maand, zijnde de grondslag voor de berekening van de jubileum- en overlijdensuitkering. Het Gerechtshof Den Haag stelde de Belastingdienst in het ongelijk. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën het ingestelde beroep in cassatie ingetrokken en geaccordeerd dat het vakantiegelddeel van het IKB wel onderdeel is van de grondslag.

Meer lezen

Energietransitie – een ver-van-mijn-bed-show?

Energietransitie – een ver-van-mijn-bed-show?

Gemeenten hebben een rol hebben op het gebied van CO-reductie. Sommige gemeenten sluiten nu al intentie- of samenwerkingsovereenkomsten, waarbij het doel is geformuleerd, maar waarin de vertaalslag naar concrete acties nog ontbreekt. Hoeft daarom de SOK niet nader te worden onderzocht op de mogelijke vele fiscale consequenties?

Meer lezen

De strijdbijl is nog niet geheel begraven

De strijdbijl is nog niet geheel begraven

De uitspraak van de Hoge Raad over begraafplaatsen is al enige tijd bekend. De btw komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds (bcf). Het ontbreekt ons aan niets, want de Hoge Raad leidt ons door het donkere dal van het bcf en geeft ons dankzij zijn verwijzingsopdracht ook nog moed. De zogenoemde burgemeestersbegrafenis is wellicht toch een compensabele activiteit.

Meer lezen

Afval en btw – deel 8

Afval en btw – deel 8

Deze week zullen alle gemeenten in Nederland via hun klantcoördinator een brief van de Belastingdienst ontvangen over dit inmiddels zeer bijzondere onderwerp. De brief gaat in op de eventuele gevolgen van het op 1 juli 2020 van kracht geworden besluit gescheiden inzameling huishoudelijk afval. Volgens de Belastingdienst is de brief tot stand gekomen naar aanleiding van diverse besprekingen met de VNG en Stichting Afvalfonds. Meer lezen