Archives op december 2017

Belastingdienst geeft interne visie op clustering prijs

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst het interne beleid gepubliceerd over de clustering van activiteiten. Concrete handvatten voor de praktijk bevat het stuk niet. Het beleid illustreert nogmaals dat clustering een open norm is waarvan de uitkomsten sterk afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden. De belangen zijn echter groot. Meer lezen

Verruiming sportvrijstelling: let op uw zwembad!

Het kabinet Rutte III heeft kenbaar gemaakt dat per 1 januari 2019 de verruiming van de sportvrijstelling wordt doorgevoerd. Sportminnend Nederland is in afwachting van de wijze waarop de aangekondigde compensatie wordt vormgegeven. Maar als de sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasting 1968 in overeenstemming wordt gebracht met de Btw-richtlijn, zal het (gemeentelijk) zwembad niet buiten schot blijven. Of anders gezegd: kopje onder gaan. Meer lezen