Archives op november 2017

Zwerfdieren, een gemeente en btw

Volgens sommige dierenbeschermingsinstanties hebben gemeenten de wettelijke taak de opvang en verzorging van zwerfdieren, voor de eerste twee weken nadat een dier is gevonden, voor hun rekening te nemen. Echter, in de praktijk blijkt dit alleen onder bepaalde omstandigheden het geval te zijn, want veelal komt het niet zover dat gemeenten daartoe verplicht zijn. Meer lezen