Archives op maart 2017

Lezersvraag

Binnen onze gemeente geven wij onze buitensportaccommodaties tegen vergoeding in gebruik aan sportverenigingen. Het betreffen dan de (kunstgras)velden, kleed- en douchegelegenheden, ballenvangers, dug-outs, lichtmasten en eventueel de tribune. De Belastingdienst heeft enkele jaren geleden bevestigd dat sprake is van het btw belast geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De meeste sportverenigingen hebben op het sportpark een eigen kantine. Doorgaans is dan sprake van een recht van opstal. Meer lezen

Gezonde en energie-efficiënte gebouwen, kent u de eisen?

Gezonde en energie-efficiënte gebouwen, kent u de eisen?

Het bevorderen van de energieprestatie van gebouwen is een belangrijk issue bij de doelstelling de uitstoot van CO2 te verminderen. Ruim een/derde deel van het energieverbruik is toe te rekenen aan huizen, kantoren en andere gebouwen. De mogelijkheden dat verbruik drastisch te verminderen bestaan, maar worden vooralsnog onvoldoende benut. Met name de reductie van CO2 uitstoot bij reeds bestaande gebouwen zal in de komende tijd aangepakt moeten worden om met zijn allen de klimaatdoelstellingen als geformuleerd bij de diverse klimaatconferenties te kunnen halen. Alle maatregelen die bijdragen aan de reductie zullen moeten worden genomen en de aanpak van bestaande gebouwen is er één die in belangrijke mate zal bijdragen. Meer lezen