Archives op april 2016

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Discussie fiscale kwalificatie van belastingopbrengsten

Vanuit de Unie van waterschappen heeft ons het nieuws bereikt dat de Belastingdienst bij waterschappen het standpunt heeft ingenomen dat belastingopbrengsten ook dienen te worden toegerekend als opbrengst bij het toetsen van de winstgevendheid van activiteiten. Het is ons daarbij niet duidelijk of gedoeld wordt op alle belastingopbrengsten of alleen specifieke zoals bijvoorbeeld de zuiveringsheffing. Hieronder gaan wij kort in op dit bericht. Meer lezen

Gratis bewegingsonderwijs is duur

Een gemeente in Nederland stelt binnensportaccommodaties deels gratis ter beschikking aan onderwijsinstellingen en deels tegen vergoeding aan derden. De Hoge Raad oordeelt dat recht op aftrek bestaat voor zover het gebruik van de accommodatie btw-belast plaatsvindt. Voor zover sprake is van gratis gebruik, bestaat geen recht op aftrek. Klinkt logisch, maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. Meer lezen

Vernieuwde Kennisbank maakt btw- en bcf kennis nog toegankelijker

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp van het onderdeel btw/bcf in de Kennisbank van EFK Belastingadviseurs. De Kennisbank is onderdeel van het uitgebreide EFK Fiscaal Beheer Systeem waar gemeenten niet alleen fiscale kennis vinden op het gebied van Rijksbelastingen (btw, bcf, overdrachtsbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting) maar ook haar eigen dossiers kunnen borgen, beheersen en de gemeentelijke Tax Assurance activiteiten organiseren. Meer lezen