Archives op februari 2016

VPB & administratie, feiten en fictie

VPB & administratie, feiten en fictie

Het is duidelijk dat de uitbreiding van de belastingplicht voor overheidsbedrijven impact heeft op de gemeentelijke administratie. Zo dient een gemeente onder meer rekening te houden met verschillen tussen de BBV regels en de fiscale regels. Verder wordt de gemeente geconfronteerd met extracomptabele werkzaamheden in de vorm van bijvoorbeeld de fiscale aangifte. Meer lezen

Wat wel en niet in fiscale grondexploitaties (grex)

Voor de vraag welke lasten fiscaal gezien tot de grondexploitaties mogen worden gerekend, geldt als uitgangspunt de kostentoerekening op basis van de Wet en het  Besluit Ruimtelijke Ordening. Dit is een herkenbare en gangbare methodiek binnen de grexen kosten toe te rekenen. Bij de stukken die het SVLO heeft gepubliceerd over het grondbedrijf, is dit eveneens benadrukt. Meer lezen

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties per 1 april 2016 in werking zou treden. Met gepaste voorzichtigheid melden wij thans dat de Wet per 1 mei 2016 in werking zal treden. Ook het transitieplan is aangepast in de zin dat de implementatiefase is verlengd en zal gelden van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Dit betekent niet dat wij nu achterover kunnen leunen. Meer lezen