Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is altijd, en dus ook voor een overheidsorganisatie, een kostenpost. Organisaties die hun tax planning niet op orde hebben, betalen mogelijk meer belasting dan nodig.
Klik hier

Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid is een uitbreiding van de Mededingingswet en geldt voor publiekrechtelijke rechtspersonen en Zelfstandige Bestuursorganen.

Klik hier

In control komen en blijven

In control zijn is greep hebben op administratieve processen in een organisatie. Een organisatie die in control is, komt bij een controle van de Belastingdienst financieel niet gauw voor verrassingen te staan.
 Klik hier

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2015 is de overdracht van taken en bevoegdheden op drie belangrijke maatschappelijke gebieden een feit. Het Rijk heeft de drie gebieden taken en budgetten opgedragen aan gemeenten (decentralisatie).
 Klik hier