Woningcorporaties

Onder invloed van nieuwe Europese richtlijnen worden woningcorporaties gedwongen een andere positie in te nemen die sociale woningbouw combineert met ondernemerschap. Dat heeft grote gevolgen voor de fiscale behandeling van projecten.

Fiscale en maatschappelijke veranderingen

Woningcorporaties hebben de maatschappelijke opdracht betaalbare woningen te bouwen. Onder invloed van een reeks ontwikkelingen waaronder het Brusselse Staatssteundossier, het ontstaan van Vogelaarwijken, het renovatievraagstuk en de inzet van woningcorporaties voor de leefbaarheid, is een nieuw type woningcorporatie aan het ontstaan.

Dezelfde woningcorporaties kregen in de voorbije jaren te maken met grote veranderingen op fiscaal terrein. Niet alleen de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, maar ook nieuwe regelgeving op het gebied van btw en overdrachtsbelasting. Dat betekent voor veel corporaties een enorme toename van fiscale en administratieve verplichtingen. Dat is het werkterrein van gespecialiseerde fiscalisten van EFK Belastingadviseurs.

Horizontaal Toezicht

Door veranderingen in wetgeving die om aandacht vragen en de fiscale risico’s die gepaard gaan met nieuwe activiteiten, hebben ook woningcorporaties in toenemende mate behoefte aan Horizontaal Toezicht. Het grote voordeel van Horizontaal Toezicht is dat de Belastingdienst sneller standpunten kan innemen bij de behandeling van fiscale vraagstukken die voor woningcorporaties vaak helemaal nieuw zijn. Horizontaal Toezicht betekent voor u als woningcorporatie voortaan meer financiële zekerheid, minder risico’s en minder controle van de Belastingdienst achteraf. EFK Belastingadviseurs is gespecialiseerd in het begeleiden van woningcorporaties naar een situatie van Horizontaal Toezicht.

Casestory Woningbouwcorporatie Eigen Haard

Diensten die EFK Belastingadviseurs levert:
Integrale Fiscale Ondersteuning
Btw-advisering
Vennootschapsbelasting
Opleidingen specifiek voor woningcorporaties
• Inrichten Tax Control Framework
Btw-quick scan
Btw-nulmeting
Fiscale Vragenservice
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

U kunt hier contact opnemen
met onze specialist in fiscale
vraagstukken voor de lokale overheid.
Klik hier