Waterschappen

Waterschappen beheren in Nederland natuurlijke watersystemen, zorgen voor veilige dijken en voor voldoende schoon water. Tegen die achtergrond lopen waterschappen tegen allerhande fiscale vraagstukken aan.

Omgaan met btw

Net als een gemeente en andere overheden heeft een waterschap voor de btw te maken met verschillende behandelingen. Enerzijds treedt een waterschap op als overheid, anderzijds is zij voor bepaalde activiteiten btw-ondernemer. In de praktijk blijken ook waterschappen niet altijd op de juiste manier met btw om te gaan. Als voorbeeld dient een waterschap dat het gebruik van een installatie wijzigde waardoor zij in een btw-belaste ondernemerssfeer terecht kwam. Maar waar het waterschap dacht deze btw terug te krijgen, zette de Europese rechter een streep door de rekening. Het waterschap kreeg de btw niet terug. EFK Belastingadviseurs kan als btw-specialist voor overheden helpen fiscale regels op correcte wijze toe te passen. U loopt dan fiscaal geen risico meer.  

Btw zichtbaar maken
Waterschappen zijn zich niet altijd voldoende bewust van de aard van hun werkzaamheden en de btw die daarmee is gemoeid. Door bij het opstellen van de overeenkomsten op juiste wijze de gevolgen voor de BTW zichtbaar te maken, kunnen waterschappen fiscaal niet voor verrassingen komen te staan. Vroegtijdig dient u vragen te beantwoorden als: wie geeft de opdracht, wie is opdrachtnemer en aan wie gaat de uitvoerder van de opdracht factureren?

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (Vpb) is altijd, en dus ook voor een waterschap, een kostenpost. EFK Belastingadviseurs heeft de expertise in huis samen met u tot een succesvolle implementatie van de Vpb te komen en stemt onze begeleiding af op uw behoefte. Van fiscale toetsing van uw werk tot complete ontzorging en van de inventarisatie tot en met strategisch advies, de openingsbalans en de aangifte.

EFK Belastingadviseurs kan u daarbij helpen. Wij hebben daarvoor een breed pakket aan maatwerkinstrumenten ontwikkeld.

Diensten die EFK Belastingadviseurs levert:
Integrale Fiscale Ondersteuning
Opleidingen en trainingen
Btw-advisering
Fiscale analyse & control
Fiscaal Beheersysteem
Vennootschapsbelasting
Fiscale Vragenservice
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

U kunt hier contact opnemen
met onze specialist in fiscale
vraagstukken voor de waterschappen
Klik hier