Provinciale overheid

Het veranderende financieel-economisch klimaat dwingt provincies op een andere manier te kijken naar hun taken, keuzes te maken en samen te werken over de grenzen van de eigen organisatie heen. EFK Belastingadviseurs is daarin een ervaren fiscale partner.

Terug naar kerntaken

De financieel-economische crisis heeft de financiële positie van de provincies fundamenteel veranderd. De nieuwe situatie dwingt provincies op een andere manier te kijken naar hun taken, keuzes te maken en samen te werken over de grenzen van de eigen organisatie heen. Provincies lijken terug te keren naar de oorspronkelijke kerntaken die samengevat vallen onder het ruimtelijk-economisch beleid en cultuur. Maar andere terreinen, zoals zorg en welzijn, komen steeds vaker onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen. Tegen deze achtergrond krijgen provincies meer dan voorheen te maken met fiscale vraagstukken waarvoor u in EFK Belastingadviseur een ervaren fiscale partner vindt die gespecialiseerd is in de publieke sector.

Maatwerkinstrumenten

Fiscale vraagstukken spelen op het gebied van Horizontaal Toezicht dat nodig is voor een goede verstandhouding met de Belastingdienst, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van de invoering van de Vennootschapsbelasting. Ook een goede btw-labeling van de grootboekrekeningen is van belang.
EFK Belastingadviseurs heeft maatwerkinstrumenten ontwikkeld die provincies op de hoogte brengen en houden van de fiscale ontwikkelingen. Wij hebben verder onder andere een Fiscale Vragenservice en verzorgen opleidingen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is altijd, en dus ook voor een provincie, een kostenpost. EFK Belastingadviseurs heeft de expertise in huis samen met u tot een succesvolle implementatie van de Vennootschapsbelasting te komen en stemt onze begeleiding af op uw behoefte. Van fiscale toetsing van uw werk tot complete ontzorging en van de inventarisatie tot en met strategisch advies, de openingsbalans en de aangifte.

EFK Belastingadviseurs kan u daarbij helpen. Wij hebben daarvoor een breed pakket aan maatwerkinstrumenten ontwikkeld.

Diensten die EFK Belastingadviseurs levert:

Integrale Fiscale Ondersteuning
Opleidingen en trainingen
Btw-advisering
Fiscale analyse & control
Fiscaal Beheersysteem
Vennootschapsbelasting
Fiscale Vragenservice
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

U kunt hier contact opnemen
met onze specialist in fiscale
vraagstukken voor de provinciale overheid.
Stel uw vraag