Lokale overheid

Gemeenten zien zich geplaatst voor grote uitdagingen en een sterk veranderd speelveld. Dat vraagt om een andere uitvoering van gemeentetaken. Kiest u voor minder voorzieningen, kunnen taken doelmatiger worden uitgevoerd of wordt het toch maar lastenverzwaring?

Een veranderende omgeving

De gemeente is als eerste publiek lichaam voor burgers de belichaming van wat overheid inhoudt. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het overbruggen van de kloof tussen burgers en overheid. Van gemeenten wordt niet alleen een prima dienstverlening verwacht, maar ook een goede communicatie en het vermogen zich in de kritische burger te kunnen verplaatsen. Gemeenten zien zich daarnaast geplaatst voor andere uitdagingen. Denk aan het transitie van het Sociaal Domein en de belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting. Maar ook organisatieveranderingen, bijvoorbeeld de vorming van de veiligheidsregio’s, de herindeling van gemeenten en gebied overstijgende samenwerking.

Keuzes maken

Deze uitdagingen vragen een krachtig lokaal bestuur. Gemeenten moeten in de 21e eeuw snel kunnen schakelen, snel nieuwe vaardigheden kunnen aanleren en goed kunnen samenwerken. Hoe kun je anders ingewikkelde infrastructurele werken goed begeleiden, de dienstverlening ook digitaal op orde hebben of in samenspel met een woningcorporatie het wijkbeheer realiseren? Zeker in de huidige tijd waarin effecten van de economische crisis duidelijk voelbaar zijn geworden. Dat vraagt om een andere uitvoering van gemeentetaken. Kaasschaafmethoden en andere concepten van toen voldoen veelal niet meer.

Welke keuzes maakt uw gemeente als gemeentefinanciën onder druk staan? Kiest u voor minder voorzieningen, kunnen taken doelmatiger worden uitgevoerd of wordt het toch maar lastenverzwaring? Andere gemeenten gingen u voor. EFK Belastingadviseurs is bij veel gemeenten nauw betrokken bij analyses van wettelijke taken, uitgaven en bedrijfsvoering. Een soort herijking. Juist om de hierboven vermelde afweging zorgvuldig te kunnen maken. Onze inzet is het vinden van oplossingen. Sportfaciliteiten, fusies en grondbeleid zijn bij uitstek gebieden waar EFK Belastingadviseurs de fiscale speelruimte weet te benutten.

Diensten die EFK Belastingadviseurs levert aan de lokale overheid

Integrale Fiscale Ondersteuning
Opleidingen en trainingen
Btw-advisering
Fiscale analyse & control
Fiscaal Beheersysteem
Vennootschapsbelasting
Scan Sociaal Domein
Fiscale Vragenservice


Lees hier het verhaal van de Gemeente Venlo
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

U kunt hier contact opnemen
met onze specialist in fiscale
vraagstukken voor de lokale overheid.
Klik hier