Loonheffingen

Van de eerste tot na de laatste werkdag van de werknemer (s) hebben werkgevers te maken met loonheffingen: van het vastleggen voor de eerste werkdag van de identiteit van de werknemer tot een mogelijke pseudo-eindheffing vanwege een Regeling Vervroegd Uittreden.

Volgens de wet is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking wordt genoten, zoals loon in geld en natura of een aanspraak. Daar is ook onder begrepen wat wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking tenzij de vergoedingen en verstrekkingen op basis van de werkkostenregeling zijn aangewezen als eindheffingsloon. Door de snel veranderende wetgeving, verdergaande samenwerking tussen organisaties - bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen of ambtelijke fusies - en de inhuur en detachering van personeel zijn de risico’s op het gebied van loonheffingen voor publieke organisaties aanzienlijk toegenomen.

EFK Belastingadviseurs helpt organisaties de kansen en de risico’s eerder te signaleren en organisaties beter te laten voldoen aan de controle- en toezichteisen van de wettelijke instanties. In dit kader houden wij rekening met de eventuele afspraken met de Belastingdienst op het gebied van Horizontaal Toezicht en/of het Tax Control Framework Loonheffingen.

Beantwoordt u één van onderstaande vragen met een ‘ja’, dan loont het zeker de moeite vrijblijvend contact met ons op te nemen.

  1. Wilt u zekerheid hebben over de juiste (ver)werking van uw salarisadministratie?
  2. Weet u wat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor uw organisatie betekent?
  3. Wilt u zekerheid over de juiste implementatie van de werkkostenregeling?
  4. Weet u zeker dat u gebruik maakt van alle loonkostensubsidies?
  5. Heeft u een meningsverschil met de Belastingdienst?
  6. Heeft u uw risico’s niet in kaart en weet u niet wat te doen?


Door uitsluitend in de publieke sector te adviseren weet EFK Belastingadviseurs wat speelt en relevant is in uw organisatie en kunnen wij u integraal adviseren op het gebied van alle Rijksbelastingen.
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer
072-5350525 of klik op onderstaande button en verstuur uw vraag.
Kik hier