Juridisch advies

EFK Juristen adviseert woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten over privaatrechtelijke aspecten van vastgoed. Van koop tot verhuur, van projectontwikkeling en aanneming tot aanbesteding. Vaak speelt daarbij nadrukkelijk de wens om de verhoudingen met bestaande samenwerkingspartners goed te houden of te verbeteren.

In vergelijking met een advocatenkantoor ligt de nadruk bij EFK Juristen meer op advisering en het voorkomen van problemen dan op procesvoering. Advisering is maatwerk. De adviesrol wordt, afhankelijk van de wens van de klant en de aard van het probleem, van geval tot geval ingevuld. Soms is een pragmatische benadering nodig, soms een meer juridische benadering. Altijd in samenwerking met de klant en afgestemd op zijn of haar wensen en behoeften. Vanuit het besef dat de effectiviteit van een advies niet alleen van de (juridische) kwaliteit ervan afhangt, maar ook van de mate van acceptatie door de klant.

Het soort van opdrachten waarvoor EFK Juristen wordt ingeschakeld:

  • opstellen of beoordelen van overeenkomsten:

    o aanneemovereenkomsten;
    o ontwikkelovereenkomsten;
    o huurovereenkomsten;
    o koopovereenkomsten;
    o samenwerkingsovereenkomsten;
    o anterieure overeenkomsten (grondexploitatie).

  • advisering over juridische zaken.
  • wijzigen van statuten, reglementen of gemeenschappelijke regelingen.
  • mediation / bemiddeling.

 


Contact:

EFK Juristen
Mr. R.P. (Rob) Antonisse
072 - 5350523
mail@efkjuristen.nl
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

Neem contact op met
Rob Antonisse via telefoonnummer
072-5350525 of klik op onderstaande button en verstuur uw vraag.
Klik hier