Fiscale Vragenservice

Met een abonnement op de EFK Fiscale Vragenservice kunt u bij ons snel terecht met vragen over btw, het BTW-compensatiefonds, Vennootschaps-, Overdrachts- of loonbelasting. Middels telefoon of e-mail kunt u direct uw vraag stellen aan een ervaren fiscaal adviseur. Deze geeft u, indien mogelijk per direct, maar uiterlijk binnen twee werkdagen een praktijkgericht antwoord. Voor een vast bedrag per jaar kunt u via de vragenservice zoveel vragen stellen als u wilt. De kosten voor advies zijn zo gemaximeerd en uw medewerkers krijgen in hun werk alle inhoudelijke en praktische hulp die ze nodig hebben.

Onze ervaring is dat u met deze service veel (fiscale) kosten en administratieve handelingen bespaart of risico’s vermijdt. Onze adviseur attendeert u in een vroegtijdig stadium op mogelijk fiscale consequenties of binnen het besluitvormingsproces op een efficiëntere aanpak.

Welke vragen

Als uitgangspunt geldt dat alle vragen per telefoon of e-mail kunnen worden gesteld. Vragen die een nader dossier- of feitenonderzoek behoeven of waarbij een schriftelijk antwoord gevraagd wordt, vallen buiten de vragenservice. Zodra hiervan sprake is zullen wij u dit kenbaar maken en een kostenopgave verstrekken van de te verwachten advieskosten.

Ons aanbod

Het abonnement op de vragenservice vangt aan met een kennismakingsgesprek. Op deze wijze leren u en uw collega’s de fiscale contactpersoon van onze organisatie kennen en kunnen wij ons een fiscaal beeld vormen van uw organisatie.

Ons is gebleken dat men het op prijs stelt als wij, naast de telefonische- en e-mailservice, regelmatig op bezoek komen. Tijdens deze bezoeken wisselen wij met u en een aantal medewerk(st)ers van gedachten over diverse fiscale onderwerpen en brengen u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Aanvullende mogelijkheden
- Doorlichten labellijst
- Periodieke BTW steekproef en controle

Voor wie?

De Fiscale Vragenservice is af te sluiten door:

  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Woningcorporaties
  • Provincies
     

Belangstelling en aanmelding

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over de Fiscale Vragenservice of geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend gesprek, dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 072 - 5350525 of een e-mail versturen aan info@efkbelastingadviseurs.nl.
 


Middels de Fiscale Vragenservice komt er,
voor de relatief eenvoudige fiscale vragen binnen
uw organisatie, een einde aan het niet-stellen van vragen
vanwege het gevreesde ‘uurtje-factuurtje’.

 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Informatie

Wilt u meer informatie over de Fiscale Vragenservice, neemt u dan contact op via telefoonnummer
072-5350525 of klik op onderstaande button en verstuur uw vraag.
Stel een vraag