Belastingmanagement

Adviezen managen

EFK Belastingmanagement is een zusterorganisatie van EFK Belastingadviseurs. Deze laatste adviseert op hoog niveau over fiscale vraagstukken overwegend bij publiekrechtelijke lichamen en woningcorporaties. EFK Belastingmanagement signaleert in de praktijk dat adviezen van haar en haar collega-kantoren vaak niet, of onvoldoende worden nageleefd of geïmplementeerd. De in het advies geschetste uitkomsten worden daardoor niet behaald!

Lange termijn monitoring

Een fiscaal advies is gebaseerd op diverse uitgangspunten, zoals aannames, feiten, keuzes van partijen en de op dat moment van toepassing zijnde fiscale regelgeving. Voor het reliseren van de in het fiscale advies geschetste gevolgn is het onontbeerlijk deze uitgangspunten over langere termijn te monitoren. Als partijen immers andere keuzes maken of de regelgeving wijzigt, dan dient te worden bijgestuurd om risico’s of schade te voorkomen.

EFK Belastingmanagement heeft als hoofdactiviteit het in goede banen leiden, het monitoren en managen van fiscale adviezen, zoals het verwerken en verantwoorden van wijzigingen in de uitgangspunten. Een belastingadvies zelf roept dus vaak complementaire handelingen op, die het inschakelen van een dure fiscalist naar onze mening niet altijd rechtvaardigt.

Onze belastingmanagers zorgen dat één en ander voor u in goede banen wordt geleid en informeren de opdrachtgever over de gevolgen van wijzigingen in de uitgangspunten voor de organisatie. Uiteraard houdt hij nauw contact met een adviseur om de fiscaal-inhoudelijke gevolgen van wijzigingen te bespreken. Mogelijke gevolgacties zet hij zelf in, uiteraard in overleg met de klant.

Dienstenpakket

  • Management fiscale adviezen;
  • Nacalculatie BTW/BCF;
  • Herijking forfaitpercentages;
  • Steekproeven trekken ter controle op juistheid en volledigheid;
  • Verantwoording (aangiften en declaraties);
  • Fiscale controlling;
  • Implementeren van btw binnen uw bedrijfsvoering;
  • Horizontaal Toezicht;
  • Btw-administratie voeren;
  • (EDP) Audits.

 

Bovenstaande vormen van ondersteuning kunt u modulair inzetten, alhoewel Horizontaal Toezicht een meer samenhangend pakket aan ondersteuning vergt. Wij hebben een aantal producten die u hierbij kunnen helpen. Voor de fiscaal inhoudelijke ondersteuning maakt EFK Belastingmanagement gebruik van EFK Belastingadviseurs.
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Wilt u meer weten?

Neem contact op met
Bert Nienhuis via telefoonnummer
072-5350525 of klik op onderstaande button en verstuur uw vraag.
Kik hier