Over EFK Belastingadviseurs

Een no-nonsense advieskantoor

"Persoonlijke betrokkenheid bij onze klanten en dat doen wat ook bijdraagt aan een mooier Nederland". We leveren al jaren zeer goede fiscale advisering aan het gros van de Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties. Maar ergens zijn we ook het best bewaarde geheim in de markt. Dat geheim willen we de komende tijd aan onze klanten onthullen.” Dick Visser, over de ambities van een no-nonsense advieskantoor voor overheden en non-profitorganisaties.


Anders dan de anderen

“Pragmatisch en eigenwijs. Wij zijn nadrukkelijk anders dan de grote kantoren. Een uitstekende kwaliteit tegen lagere tarieven en met een andere mentaliteit. Vandaar de bewuste keuze om alleen overheid en non-profitorganisaties te bedienen. Dat ligt het dichtst bij ons hart, onze betrokkenheid en onze expertise. Daarnaast is het belangrijk als werkgever een andere cultuur te ontplooien. Voor adviseurs van de grote kantoren willen wij echt een alternatief zijn.”


Problemen echt oplossen

“Ons doel is problemen van klanten ook echt op te lossen. Je moet iets achterlaten voor die klant. Hun verder helpen. Naar onze mening hebben klanten hun fiscale kennis op te bouwen in plaats van elke keer in te kopen. Hierdoor staan we dicht bij onze klanten en werken we samen aan hun fiscale bewustzijn. Onze dienstverlening verschuift van inhoudelijke advisering naar fiscaal partnerschap. De ontwikkeling van Horizontaal Toezicht of de introductie van de vennootschapsbelasting vraagt van onze klanten dat ze veel meer ‘in control’ komen, ook fiscaal. Daar werken wij samen met onze klanten aan. Zorgen dat fiscaliteit via het verhoogde fiscale bewustzijn, slimme fiscale oplossingen, opleidingen, procedures en audits worden geborgd. Het gaat niet zozeer om belastingen, maar veel meer om het inrichten en managen van processen en single audits.”


Ambtenarenachtergrond

“Qua cultuur zijn we allemaal no-nonsense mensen met een stevige eigenwijsheid, opleiding en ervaring. De meesten hebben een ambtenarenachtergrond en hebben hun sporen verdiend bij de Belastingdienst. Dat is positief, want we zitten vaak bij ambtenaren aan tafel. Dat werkt. Kennis van de mores in de ambtenarij is onbetaalbaar. Ik ben zelf begonnen bij de Belastingdienst dus ken de klappen van de zweep.


Beste keuzes maken

“Mijn persoonlijke drijfveer in de adviesrelatie is complexe zaken af te pellen naar realistische opties. Klanten adviseren en daarin de beste keuze te maken. Wij zijn de toegevoegde waarde. Btw is relevant, want het gaat vaak om 21% van grote investeringen.”.


Ambitie

“Er komen spannende tijden aan. Zowel voor onze klanten als voor ons kantoor. Thema’s als zaakgericht werken, e-dienstverlening, Horizontaal Toezicht, vennootschapsbelasting. De agenda staat overvol, waarbij ook nog eens fors moet worden bezuinigd. Wij willen de fiscaliteit vooral praktisch maken. Tax Assurance werkzaam maken. En dat voor een betaalbare prijs zodat duidelijk is dat elke advies-euro optimaal wordt besteed.

In combinatie met persoonlijke advisering werken wij aan slimme klantenoplossingen zoals ons Fiscaal Beheersysteem, die het audit proces eenvoudiger maken tegen lagere kosten. Eenvoudiger, slimmer, beter en vanuit een integrale fiscale visie. Zodanig dat het fiscale proces is geborgd, mogelijke risico’s zijn afgedekt en onze klanten weer bezig kunnen zijn met datgene wat ze het liefste doen. Van toegevoegde waarde zijn voor de burgers in Nederland. Dat wij daar als kantoor aan mogen bijdragen is geweldig.”


 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend

Contact Dick

Stuur Dick een e-mail, geef feedback of stel een vraag.
Klik hier